Jakie studia wybrać?

W wyborze odpowiedniej uczelni wyższej powinieneś brać pod uwagę swoje zainteresowania, przyszły zawód, którym chciałbyś się zajmować, oraz swoje szanse na rynku pracy po ukończeniu studiów.

Osoby z wyraźnie zdefiniowanymi zainteresowaniami mają zazwyczaj jasność w tej kwestii, ale wielu młodych ludzi po maturze nie ma klarownego pomysłu na swoją przyszłość i wymarzone zajęcie. W ich poszukiwaniach może im pomóc test RIASEC. To test określający idealne zajęcie na podstawie twojego typu osobowości. Został opracowany przez amerykańskiego psychologa prof. Johna Lewisa Hollanda w 1966 roku. Ponieważ żaden człowiek nie przypisuje się tylko do jednego typu osobowości, kod Hollanda składa się z trzech liter, przy czym pierwsza litera określa dominujący typ osobowości, a pozostałe dwie litery wyrażają mniejszy typ osobowości. Pod względem zainteresowań ludzie są podzieleni na sześć grup osobowości – R, I, A, S, E i C.

 

R – REALISTIC, Realistyczny tyo

Ludzie z tym typem osobowości preferują konkretne, manualne lub techniczne działania. Są raczej zamknięci w sobie, wolą pracować z konkretnymi rzeczami niż z myślami lub ludźmi. Dla nich odpowiednie są szkoły o profilu technicznym z obszaru budownictwa, mechaniki, elektrotechniki i technologii informacyjnej.

W Polsce istnieje kilka uniwersytetów technicznych i szkół wyższych skoncentrowanych na kształceniu technicznym. Oto niektóre z nich:

 1. Politechnika Warszawska oferuje szeroki zakres kierunków technicznych, w tym inżynierię, informatykę, elektrotechnikę, mechanikę, budownictwo i wiele innych.
 2. Politechnika Krakowska skupia się na studiach technicznych i inżynierskich, w tym na mechanice, elektrotechnice, architekturze i innych.
 3. Politechnika Śląska oferuje kierunki takie jak mechanika, elektrotechnika, informatyka, inżynieria wydobywcza i inne.
 4. Politechnika Wrocławska specjalizuje się w dziedzinie nauk technicznych, inżynierskich i przyrodniczych.
 5. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie: AGH jest znana z kierunków technicznych i przemysłowych, takich jak górnictwo, hutnictwo, energetyka i inżynieria środowiska.
 6. Politechnika Łódzka oferuje kierunki techniczne, takie jak inżynieria tekstylna, mechanika, elektrotechnika i informatyka.

 

I – INVESTIGATIVE, Badawczy typ

Ludzie należący do tej grupy preferują działania analityczne, intelektualne i badawcze. Najlepiej sprawdzają się w dziedzinie nauki i badań. Są wartościowo zorientowani na ciągłe kształcenie się i doskonalenie w obszarach swojego zainteresowania. Odpowiednie szkoły to wszystkie, które oferują kierunki naukowe.

 1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oferuje różnorodne kierunki studiów, w tym nauki humanistyczne, społeczne, przyrodnicze i medyczne. Jest znany z doskonałego programu z zakresu historii, filologii, matematyki, a także medycyny.
 2. Uniwersytet Warszawski w Warszawie jest największą uczelnią w Polsce. Posiada rozbudowaną ofertę studiów z obszaru nauk społecznych, humanistycznych, przyrodniczych, matematycznych i technicznych.
 3. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu specjalizuje się w dziedzinie medycyny, stomatologii, pielęgniarstwa i innych dyscyplin związanych z opieką zdrowotną. Jest jednym z wiodących ośrodków medycznych w Polsce.
 4. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu jest znany z doskonałej oferty studiów z obszaru nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i matematycznych. Posiada także renomowany wydział prawa oraz ekonomii.

 

A – ARTISTIC, Artystyczny typ

Osoby o tejto orientacji mają intuicyjne, oryginalne myślenie, lubią kreatywność. Są skomplikowani, nieporządni, impulsywni, emocjonalni. Brakuje im praktyczności w życiu codziennym. Warto rozważyć studia o kierunku artystycznym, w którym dana osoba się wyróżnia.

 1. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (ASP): Uczelnia o ugruntowanej tradycji, ceniona za doskonały poziom nauczania w dziedzinie sztuk plastycznych. Oferuje dostęp do nowoczesnych pracowni artystycznych oraz rozbudowanej infrastruktury edukacyjnej.
 2. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie: Uznana uczelnia z długą historią, słynąca z wysokiego standardu nauczania w obszarze sztuk plastycznych. Dysponuje własnymi pracowniami artystycznymi oraz nowoczesnym zapleczem edukacyjnym.
 3. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: Prestiżowa uczelnia o bogatej tradycji, wyróżniająca się doskonałym poziomem kształcenia w dziedzinie sztuk plastycznych i projektowania. Posiada nowoczesne pracownie artystyczne oraz nowatorską infrastrukturę edukacyjną.
 4. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku: Znana uczelnia z silną tradycją, ceniona za doskonałe nauczanie w dziedzinie sztuk plastycznych. Wyposażona w nowoczesne pracownie artystyczne oraz rozbudowaną infrastrukturę edukacyjną.
 5. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu: Uczelnia o ugruntowanej tradycji, wyróżniająca się doskonałym poziomem nauczania w obszarze sztuk plastycznych, muzycznych i teatralnych. Posiada nowoczesne pracownie artystyczne oraz rozbudowaną infrastrukturę edukacyjną.

 

S – SOCIAL, Społeczny typ

Osoby należące do tej grupy bardzo chętnie współpracują z ludźmi. Ich działania są skierowane na pomoc, edukację dorosłych lub dzieci, wsparcie, doradztwo, opiekę. Są bardzo komunikatywne i o ekstrawertycznej naturze. Zalecane jest studiowanie obszarów związanych z pedagogiką, pielęgniarstwem, pracą socjalną, obsługą klienta, gdzie wymagane są dobre umiejętności komunikacyjne.

 1. Uniwersytet Warszawski: Pedagogika w zakresie Edukacji Inkludującej, obejmująca metody i strategie nauczania dla dzieci z różnymi potrzebami edukacyjnymi. Uniwersytet Warszawski oferuje nowoczesne zaplecze badawcze oraz współpracę z instytucjami edukacyjnymi na całym świecie.
 2. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: Pielęgniarstwo Dziecięce, kładące nacisk na kompleksową opiekę zdrowotną dzieci. Studenci mają dostęp do praktyk w renomowanych placówkach medycznych, co umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności.
 3. Uniwersytet Łódzki: Profilaktyka i Przeciwdziałanie Wykluczeniu Społecznemu, program obejmuje zagadnienia związane z pracą społeczną, edukacją społeczną oraz integracją społeczną. Studenci uczestniczą w projektach badawczych i praktykach terenowych.
 4. Uniwersytet Gdański: Socjologia z Zakresu Pracy Socjalnej, program obejmuje zagadnienia z zakresu socjologii, z naciskiem na praktyczne umiejętności pracy socjalnej. Studenci mają dostęp do staży oraz możliwość uczestnictwa w projektach badawczych.

 

E – ENTERPRISING, Przedsiębiorczy typ

Osoby należące do tej grupy są ambitne, pewne siebie, skoncentrowane na zysku, zyskach oraz społecznym sukcesie. Preferują działania, które wymagają wysokiego poziomu argumentacji, umiejętności organizacyjnych, dominacji i przekonywania innych ludzi. Osoby, które są dominujące w tym obszarze, mogą odnaleźć się w branżach, gdzie mogą w pełni wykorzystać swoje umiejętności przywódcze i organizacyjne. Odpowiednimi obszarami studiów dla nich mogą być marketing, stosunki międzynarodowe, ekonomia i zarządzanie.

 1. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: SGH to renomowana uczelnia z bogatą ofertą kierunków z zakresu ekonomii i zarządzania. Kierunek „Zarządzanie Biznesem Międzynarodowym” skupia się na globalnych aspektach zarządzania firmami.
 2. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: UEK to ceniona uczelnia ekonomiczna. Kierunek „Marketingu i Biznesu Międzynarodowego” łączy wiedzę z zakresu marketingu z umiejętnościami potrzebnymi do prowadzenia biznesu na skalę międzynarodową.
 3. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: UJ to jedna z najstarszych polskich uczelni. Kierunek „Stosunki Międzynarodowe” ze specjalizacją w biznesie międzynarodowym oferuje interdyscyplinarną perspektywę na relacje międzynarodowe.
 4. Uniwersytet Warszawski: to jedna z czołowych polskich uczelni. Kierunek „Ekonomia Finansowa i Rachunkowość” kształci specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości.

 

C – CONVENTIAL, Konwencjonalny typ

Charakterystyczną cechą dla osób w tej grupie jest zdolność do adaptacji, sumienność, praktyczność oraz precyzja w pracy z informacjami, takimi jak dane, liczby i fakty. Posiadają zmysł do detali i nie brakuje im umiejętności organizacyjnych. Preferują środowisko pracy z klarownie określonymi rolami, procedurami, obowiązkami i zadaniami. Doskonale sprawdzają się w obszarze administracji publicznej, zarządzaniu, sektorze bankowym i finansowym.

 1. Uniwersytet Warszawski oferuje kierunek „Administracja”, który kształci specjalistów w zakresie funkcjonowania instytucji publicznych oraz organów administracji państwowej.
 2. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: UJ, jako jedna z najstarszych uczelni w Polsce, oferuje kierunek „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji”, który integruje zarządzanie z aspektami inżynierii produkcji.
 3. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: UEK, specjalizujący się w dziedzinie ekonomii, oferuje kierunek „Finanse i Rachunkowość”, który przygotowuje do pracy w sektorze finansów i rachunkowości.
 4. Uniwersytet Gdański: UG oferuje kierunek „Zarządzanie”, który rozwija umiejętności zarządzania w różnych kontekstach, od organizacji po sektor publiczny.

 

Informacje zawarte w artykule dotyczącym poszczególnych typów osobowości według kodu RIASEC są jedynie orientacyjne i ogólne. Aby dokładnie określić swój typ osobowości i odpowiednie zawodowe kierunki, konieczne jest przeprowadzenie testu, który znajdziesz na tej stronie.

Test RIASEC składa się z 30 pytań
Zrobić test
Dowiedz się już teraz, jaki masz typ osobowości i zacznij wykonywać pracę, która sprawi ci przyjemność.