Powody odejścia z zatrudnienia

Niska wypłata jest dla dwóch trzecich Poliaków powodem do zmiany pracy. Przy zmianie zatrudnienia płaca i relacje międzyludzkie są dwoma najważniejszymi kryteriami.

Najczęstsze powody odejścia z pracy to:

1. Niewystarczające wynagrodzenie to dla ponad 60% Polaków powód ewentualnego odejścia z pracy.

2. Drugim najbardziej istotnym powodem dla około 50% respondentów jest atrakcyjna oferta pracy od innego pracodawcy.

3. Z powodu niezadowalających relacji zawodowych odchodzi aż 40% pracowników.

4. Także niekompetentni przełożeni, z powodu których pracę opuszcza aż jedna czwarta osób, stanowią problematyczny element.

Test RIASEC składa się z 30 pytań
Zrobić test
Dowiedz się już teraz, jaki masz typ osobowości i zacznij wykonywać pracę, która sprawi ci przyjemność.